Andere manier van bouwen

Duurzaam wonen

aandacht voor het milieu

Energiezuinig en duurzaam wonen

Beperk de vraag naar energie en materialen

Het EPS bouwsysteem heeft een zeer hoge isolatiewaarde waardoor veel minder warmte verloren gaat door de wanden, dak en vloer. Daarnaast zijn het geprefabriceerde elementen waardoor afval op de bouwplaats tot een minimum beperkt blijft.  Door de snelle productie- en bouwtijd wordt ook de zogenaamde CO2 voetafdruk (bouwverkeer, transport, machines etc) sterk verminderd.


Duurzame energie,  actieve/passieve zonne-energie

Een EPS-woning wordt samen met de opdrachtgever ontworpen en uitgevoerd. Het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, zonnecollector, warmtepomp worden daarbij natuurlijk waar mogelijk geintegreerd. Maar ook in het ontwerp kunnen belangrijke keuzes gemaakt worden die energiebesparend werken,  zoals een goede situering van de woning op de zon (gebruik van de zonnewarmte in de woning), de indeling van de woning en de omgeving van de woning (bomen, planten, water).

Duurzame materialen

De constructie heeft als basis houtskeletbouw wat volledig hernieuwbaar is.  De fundering is van beton en door inventieve oplossingen zoals staalvezelbeton wordt het gebruik hiervan tot een minimum beperkt. De hoge isolatiewaarde wordt verkregen door het gebruik van EPS (piepschuim) elementen die volledig recyclebaar zijn. Eps veroudert niet en is ongevoelig voor vocht. De kozijnen, binnenwanden, gevel en dakafwerkingen kunnen geheel naar wens duurzaam, hernieuwbaar of  zelfs hergebruikt zijn.


energieprestatie

BENG-norm
BENG staat voor 'bijna energie neutraal gebouw'.  In Nederland is vanaf 1 januari 2021 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van 3 eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

BENG is gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. 
                                                                
                                                                         
                                                                                            trias energetica

Er geldt een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te limiteren. Dit noemen we BENG 1. Ook moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2. En tenslotte moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan: de BENG 3-eis.

bron: RVO rijksdienst voor ondernemend nederland